Kancelaria reprezentowała syndyka w postępowaniach sądowych dotyczących pobierania przez dwie największe w Polsce sieci handlowe tzw. „opłat półkowych”

W postępowaniach sądowych toczących się przed Sądem Okręgowym w Krakowie oraz przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Kancelaria wykazała i udowodniła, że pozwane sieci handlowe dopuściły się czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503) pobierając od dostawcy nienależne opłaty za usługi promocyjne, bonusy, opłaty za usługę elektronicznej wymiany danych.Oba Sądy w pełni podzieliły stanowisko przedstawione przez Kancelarię, jednocześnie uznając, iż zarzuty i argumenty stron przeciwnych nie znalazły potwierdzenia w przedstawionych w sprawach materiałach dowodowych.

Ostatecznie Sądy przyjęły, że doszło do dokonania czynów nieuczciwej konkurencji, zatem przedsiębiorca, którego interes został naruszony mógł żądać od sieci handlowych wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

W zapadłych wyrokach Sądy zasądziły na rzecz syndyka kwotę ponad 1 mln zł.

Przeczytaj całość